Ιδανικη συνεργασια με σιγουρα βηματα

Πρωτο βημα

Στην πρώτη συνάντηση, αξιολογούμε τα δεδομένα της υπόθεσης με απόλυτη εχεμύθεια. Στοχεύουμε στη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων σας και χτίζουμε μια σχέση εμπιστοσύνης.

Δευτερο βημα

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου νομικές συμβουλές και προτείνουμε την αποτελεσματικότερη λύση. Θέτουμε τους στόχους που είναι δυνατόν να επιτευχθούν, βάσει ενός καλά εδραιωμένου πλάνου.

Τριτο βημα

Συμφωνούμε στην προσέγγιση και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των διαδικασιών με υπευθυνότητα. Εργαζόμαστε με προσήλωση και επαγγελματισμό, για να πετύχουμε τους στόχους που ορίστηκαν.

Τομεις δικαιου

executive working on laptop

Εταιρικο δικαιο

Ως εξειδικευμένοι δικηγόροι στο εταιρικό δίκαιο, αναλαμβάνουμε την ίδρυση εταιρείας, την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς επίσης και την επιμέλεια διεθνών συναλλαγών και τη διαμόρφωση επιτυχημένων εταιρικών συμφωνιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

pen handles signed documents

Δικαιο Ακινητων

Εκπροσωπούμε τόσο επιχειρήσεις όσο και ιδιώτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε όλες τις ενέργειες που αφορούν την ακίνητη περιουσία, όπως την αγορά, πώληση, διαχείριση και εκμετάλλευση. Προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες καλύπτοντας απόλυτα τις ανάγκες σας.

visa application with open passport

Χρυση Βιζα

Εξειδικευόμαστε στο πρόγραμμα χορήγησης αδειών διαμονής σε αλλοδαπούς επενδυτές και εκτελούμε επιμελώς όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της άδειας GoldenVisa, το ταχύτερο δυνατό. Παράλληλα, εκπροσωπούμε πελάτες από όλον τον κόσμο και αναλαμβάνουμε τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση αδειών παραμονής οποιουδήποτε τύπου.

opened juridical book with gavel on wooden table

Πολιτογραφηση

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τις απαραίτητες διαδικασίες για την κτήση τόσο της Ελληνικής όσο και της Κυπριακής Ιθαγενείας και επιμελούμαστε την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης βάσει του εκάστοτε νομικού πλαισίου.H πολιτογράφηση είναι η διοικητική πράξη δυνάμει της οποίας ένα Κράτος καθιστά υπήκοό του έναν αλλοδαπό.

brown gavel on desk

Κατοχυρωση Εμπορικου Σηματος

Με ταχύτητα, επιμέλεια και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την διαδικασία της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος. Η κατοχύρωση του Εμπορικού Σήματος εξασφαλίζει την αποκλειστική χρήση του σήματος από την επιχείρησή σας και προσδίδει κύρος στις εμπορικές δραστηριότητες.

person signing contract with a pen

Δικαιο Συμβασεων

Η σύμβαση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε εμπορικής συνεργασίας. Ως έμπειροι δικηγόροι αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και επιμέλεια πάσης φύσεως συμβάσεων με πρωταρχικό σκοπό την επίτευξη των στόχων και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εντολέων μας.

lawers and associates

Ενοχικο δικαιο

Το Ενοχικό Δίκαιο ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις προσώπων κατά τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις ενοχικού δικαίου είτε προς επίτευξη εξωδίκου συμβιβασμού είτε για την δικαστική προστασία των πελατών μας, σε όλες τις διαδικασίες.

opened juridical books with gavel on wooden table

Εμπραγματο Δικαιο

Παρέχουμε νομικές συμβουλές για την προστασία των απόλυτων δικαιωμάτων επί πραγμάτων, όπως κυριότητα, νομή, επικαρπία, υποθήκη. Το Εμπράγματο Δίκαιο ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στα πρόσωπα και τα πράγματα, κινητά και ακίνητα.

financial corporate tax planning

Φορολογικο Δικαιο

Παρέχουμε νομικές συμβουλές φορολογικού δικαίου με στόχο την εύρεση των αποδοτικότερων λύσεων. Η συμβουλευτική από έμπειρους δικηγόρους, οι οποίοι είναι σε άμεση επαφή με την ακολουθούμενη πρακτική και νομοθεσία, είναι ένα προνόμιο για κάθε επιχείρηση και ιδιώτη.

lady justice statue in law firm office

Οικονομικο εγκλημα

Παρέχουμε νομικές συμβουλές ως προς την αποφυγή και αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, όπως επίσης και οδηγίες συμμόρφωσης της επιχείρησης σας με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ενέργειες.

lawyers and associates

Εταιρειες Επενδυσεων

Αναλαμβάνουμε την ίδρυση και αδειοδότησητης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.), η οποία αποτελεί εταιρεία κλειστού τύπου με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και γενικά την διενέργεια άμεσων και έμμεσων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

wooden gavel on desk

Οικογενειακο Δικαιο

Προσφέρουμε συμβουλευτικές και δικαστηριακές υπηρεσίες τόσο σε απλά ζητήματα όσο και σε σύνθετα ζητήματα οικογενειακού δικαίου, αλλά και ειδικότερα στην έκδοση συναινετικών και μη διαζυγίων. Παρέχουμε επίσης νομικές υπηρεσίες προγαμιαίων συμφωνητικών καισυμφώνων συμβίωσης.

judge gavel on an open book

Αλλοδαπη Αποφαση

Αναλαμβάνουμε επιμελώς την αναγνώριση ισχύος αλλοδαπής απόφασης, όπως αλλοδαπής απόφασης διαζυγίων. Με την αναγνώρισή ισχύος, η αλλοδαπή δικαστική απόφαση αναπτύσσει στην ημεδαπή την ισχύ που της προσδίδεται στο κράτος προέλευσης.

Wooden gavel on table

Επικυρωση και Μεταφραση

Παρέχουμε την επίσημη επικυρωμένη μεταφραστική υπηρεσία δικηγόρου. Η επικύρωση μετάφρασης σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων καθιστά τη μετάφραση επίσημη για οποιαδήποτε χρήση στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.