Η δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη εξειδικεύεται στο πρόγραμμα Golden Visa για επενδυτές τρίτων χωρών. Παρέχει τις κατάλληλες νομικές συμβουλές σχετικά με τις μορφές επενδύσεων με σκοπό την έκδοση της μόνιμης αδείας διαμονής (Golden Visa), τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Ως εξειδικευμένη δικηγόρος στο πρόγραμμα των μόνιμων αδειών διαμονής για επενδυτές τρίτων χωρών (Golden Visa), η Λήδα Μαρία Γαβριλάκη και οι καταρτισμένοι συνεργάτες της εκτελούν επιμελώς όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την χορήγησή της άδειας μόνιμης διαμονής, το ταχύτερο δυνατό.

Οι πολίτες-επενδυτές τρίτων χωρών μπορούν να αιτηθούν την έκδοση της Golden Visa, συνοδευόμενοι από τα μέλη της οικογένειάς τους και να παραμείνουν νόμιμα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.

Η έκδοση της μόνιμης άδειας διαμονής για επενδυτές, χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών με την προϋπόθεση ότι έχουν προβεί σε μια από τις παρακάτω επενδύσεις:

• Αγορά ακίνητης περιουσίας αξίας 250.000 ευρώ
• Αγορά αγροτεμάχιου ή οικοπέδου εντός του οποίου θα ανεγερθεί κτίριο αξίας 250.000 ευρώ
• Με σύναψη τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστικής μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα αξίας 250.000 ευρώ, ή
• Επένδυση σε κεφάλαια από 3 έως 100 εκατομμύρια ευρώ σε έργα υποδομών ή σε ελληνικές επιχειρήσεις, με τη δημιουργία 150 θέσεων εργασίας

Η άδεια διαμονής έχει, αρχικά, διάρκεια 5 ετών και μπορεί να ανανεωθεί.

Η Ελλάδα και η Κύπρος προσφέρει ένα από τα οικονομικότερα προγράμματα χρυσής βίζας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση από τους έμπειρους δικηγόρους μας, επικοινωνήσετε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.

------------------------------------------------------------------------ -->